Медицинска застраховка за чужбина

01 October.2014

 

 

Какво представлява Медицинската застраховка за чужбина?

Медицинската застраховка при пътуване в чужбина осигурява сигурност и защита в случай на злополука или внезапно заболяване, като покрива разходите необходими за получаване на навременна специализирана медицинска помощ при престой в чужбина. Застраховката се сключва за граждани на Република България и важи за целия свят. Може да сключите медицинската застраховка за период от 1 до 365 дни, като някои застрахователи не позволяват сключване за период по-малък от 3 дни.

Покрития

  • Медицински разноски – покрива разходите в случай на злополука или акутно заболяване, амбулаторно лечение, разноските за спешно зъболечение и хоспитализация.
  • Медицинско репатриране – покрива разходите за транспортиране на застрахованото лице в Република България вследствие на проведено лечение в чужбина, за продължаване на лечението на територията на България. В зависимост от медицинското състояние на застрахования, репатрирането се извършва с редовен или санитарен полет, с придружаващ или без медицински екип.
  • Репатриране на тленни останки – покрива разходите по транспортиране на тленните останки на застрахованото лице на територията на България.
  • Злополука – покритието смърт вследствие на злополука изплаща на наследниците на починалото застраховано лице размера на застрахователната сума, посочена в застрахователната полица. Покритието трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука изплаща обезщетение на застрахования, което представлява сума, съответстваща на процента загубена трудоспособност.
  • Допълнителни услуги – покрива разходи за правна защита, покритие при загуба / кражба / повреда на личен багаж или лична карта, спасителни разноски, дневни пари за болничен престой и други.

Формиране на цената

Цената на застрахователната полица се формира в зависимост от нужните ви покрития, включените допълнителни клаузи към договора Ви със застрахователя и евентуалните обезщетения. Някои застрахователни компании предлагат завишения по застрахователната премия, в зависимост от възрастта, като за лица над определена възраст има ограничения в застрахователните суми и покрития. Ако отивате в чужбина с цел работа или спорт може да имате завишения по премията, ако попадате в определен рисков клас. Някои застрахователни компании предлагат отстъпки при групова застраховка или застраховане на цялото семейство.

Последни новини

Всички новини