ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

19 November.2020

ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЯТИЯ, РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА КАТО ТУРОПЕРАТОРИ ИЛИ ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ, ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19.

С ПОЛУЧЕНОТО ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТА " ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЯТИЯ, РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА КАТО ТУРОПЕРАТОР ИЛИ ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ, ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19" ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.092 ЗНАЧИТЕЛНО БЕ ПОДПОМОГНАТО ДРУЖЕСТВОТО, КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН БЕ ОСИГУРЕНА УСТОЙЧИВОСТТА В ДЕЙНОСТТА МУ ВЪВ ВСИЧКИ НЕГОВИ ДЕЙНОСТИ. СЪС СРЕДСТВАТА БЯХА ПРЕОДОЛЕНИ В ИЗВЕСТНА СТЕПЕН ЩЕТИТЕ ОТ КОРОНА ПАНДЕМИЯТА, КОЕТО ЩЕ ДОПРИНЕСЕ ЗА ЗАПАЗВАНЕ КОНКУРЕНТНИТЕ МУ ПОЗИЦИИ НА ПАЗАРА.

 

Последни новини

Всички новини